วันที่เริ่มเรียน : เรียนได้ตลอดเวลา

ระดับความยาก : ขั้นต้น

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาเรียน : 45 ชั่วโมง

ราคา : ฟรี

สมัครเรียน : https://e-academy.ditp.go.th/course/NEF018

ประเทศจีนถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดการส่งออกที่สำคัญของเรา สำหรับประเทศจีนที่มีภาษาเป็นของตัวเองและมีความเป็นชาตินิยมด้านภาษาของตัวเอง ทำให้ผู้ประกอบการที่จะทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีพื้นฐานทางด้านภาษาจีน จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเจาะตลาดประเทศจีน รวมทั้งการนำความรู้ด้านภาษามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านภาษาจีน

2. ผู้ประกอบการสามารถใช้ภาษาจีน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเจาะตลาดประเทศจีน

3. ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ด้านภาษามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

Organized by : คุณพรรัตน์ อริยโชติมา (ป๊อปปี้หยางเหล่าซือ) เจ้าของแฟนเพจเฟสบุ๊คสอนภาษาจีน @OECSCHOOL ผู้ออกแบบและถ่ายทำหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ให้กับโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์