วันที่เริ่มเรียน : เรียนได้ตลอดเวลา

ระดับความยาก : ขั้นต้น

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา, ระดับปริญญาตรีขึ้นไป, บุคคลทั่วไป, ผู้ประกอบธุรกิจ

ระยะเวลาเรียน : 3 ชั่วโมง

ราคา : ฟรี

สมัครเรียน : https://dots.academy/course/creative_content_and_storytelling/

พัฒนาคอนเทนท์สร้างสรรค์ ลับฝีมือการเล่าเรื่อง

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาการสร้างเนื้อหาสำหรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจกระบวนการสื่อสารที่ถูกต้อง นำไปสู่การเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่มีชั้นเชิงและสร้างสรรค์ โดยพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรการสอนเรื่องการสื่อสารที่ถูกบรรยายมากว่า 8 ปีด้วยกัน

หาเนื้อหาที่ใช่ แล้วเล่าเรื่องให้ลงตัว

เนื้อหาของหลักสูตรออนไลน์นี้ครอบคลุมพื้นฐานสำคัญจากคลาสเรียนปรกติ โดยประกอบเนื้อหาสำคัญสองส่วนคือกระบวนการพัฒนาเนื้อหา (Content) เพื่อให้ผู้สร้างคอนเทนต์เข้าใจว่าเนื้อหาแบบไหนที่มีคุณค่าและควรถูกนำเสนอ รวมทั้งการเข้าใจวิธีคิดในกระบวนการสื่อสารเพื่อหาคอนเทนต์ที่ลงตัวกับกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาส่วนที่สองจะครอบคลุมหลักพื้นฐานของการเล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดสารรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำรูปแบบพื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการสื่อสารแบบต่าง ๆ ตามเหมาะสม

Organized by : dots.academy